Nasilje nad starimi moškimi

Nasilje nad starimi moškimi

Okrogla miza v ciklu pogovorov v Španskih borcih

Nasilje nad starimi moškimi

Okrogla miza v ciklu pogovorov v Španskih borcih


»Zloraba starih moških obstaja, je nevidna, slabo raziskovana in redko tretirana.«
Jordan I. Kosberg

Nasilje nad starimi se pojavlja v vseh družbah in je značilno za vse družbene skupine ne glede na spol, družbeni status, etnično in versko pripadnost, kraj bivanja ali katero drugo partikularno značilnost. Reševanja nasilja v družini ne smemo prepuščati zasebni sferi, saj je družben problem, pri katerem gre predvsem za vprašanje splošnih državljanskih pravic, kot je denimo pravica do osebne varnosti.
 

Kljub že dolgoletnemu zavedanju, da so stari ljudje med ranljivimi najhitreje rastoča skupina, je raziskovanje nasilja v družini med starimi na globalni ravni podreprezentirano, kar ob trenutnih demografskih trendih vodi v zaskrbljujoče pomanjkanje vednosti o vzrokih in posledicah nasilja med njimi, prevalenci, incidenci, dinamiki in kontekstu nasilja, ter strategijah za njegovo obvladovanje. Enako velja za zlorabo starih moških, ki je bila manj preučevana kot zloraba starih žensk, in sploh je zloraba starih v predstavah generalne javnosti in velikega števila akademikov problem, ki v glavnem zadeva stare ženske.


Vendar moški niso homogena skupina in tako tudi ne sodijo vsi v ’privilegirano’ družbeno skupino. Prav tako ne smemo njihovih potreb v trenutni družbi pomanjšati zaradi preteklih in sedanjih spolnih neenakosti. Družbene predpostavke in predsodki o tem, kaj je moškost, so sicer v veliki meri odgovorne za moško nasilje, vendar hkrati tudi vplivajo na dojemanje in (ne)odzivanje na moške žrtve nasilja. Trenutna stopnja pozornosti, ki so jo stari moški deležni je premajhna, da bi pomagala ozavestiti in razumeti njihove potrebe. Simbolno sporoča, da so potrebe starih moških v primerjavi s potrebami žensk manj pomembne in njihovi problemi manj pereči.


Zagovarjanje potrebe po preučevanju moških žrtev nasilja in dejstvo, da so lahko tudi ženske povzročiteljice  nasilja tako ne izvira iz antifeministične oz. promoške orientacije temveč iz vrednot, ki zahtevajo enako in nediskriminatorno skrb za posameznike in skupine, ki jo potrebujejo.


Na pogovoru bomo s pomočjo strokovnjakinj s področja prava, družinske medicine in sociologije ugotavljali, kaj vemo, kako vemo kar vemo, in česa ne vemo o nasilju nad starimi moškimi.


Pravno podlago kaznivega dejanja nasilja v družini in razloge, zakaj stari moški ne prijavljajo nasilnih dejanj, bo predstavila vodja oddelka za mladoletniško, spolno in družinsko kriminaliteto na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani Mirjam Kline.


Specialistka družinske medicine in raziskovalka na Katedri za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani dr. Nena Kopčavar Guček bo povedala koliko so zdravniki družinske medicine pozorni na morebitne zlorabe starih, kakšno vlogo pri tem igra spol bolnika in spol zdravnika in koliko se zdravniki v praksi držijo predvidenih postopkov v primeru suma zlorabe.


O potrebi po obravnavi nasilja nad starimi obeh spolov in o razlogih za sistematično nepozornost na moške žrtve nasilja v starosti bo govorila zaslužna profesorica sociologije na ljubljanski univerzi, prejemnica več državnih priznanj in častna članica Slovenskega sociološkega društva dr. Maca Jogan.


Pogovor bo povezoval Otto Gerdina.

« Napovednik

Center kulture Španski borci, Zaloška 61, 1110 Ljubljana
Blagajna je odprta med delovniki od 17. do 19. ure ter uro pred prireditvami.
blagajna@spanskiborci.si / tel.: +386 (0)1 620 87 90

 

Produkcija: Zavod Opuščeni program

SODELUJOČI NA OKROGLI MIZI:
Mirjam Kline, dr. Nena Kopčavar Guček, dr. Maca Jogan


Dogodek bo povezoval Otto Gerdina iz Zavoda Opuščeni program.


Bralnica

Trajanje: 90 minut

Vstopnice:
Vstop prost

 

Center kulture Španski borci
Zaloška 61
1110 Ljubljana

Blagajna:
+386 (0)1 620 87 90

Uprava:
+386 (0)1 620 87 84

Email:
info@spanskiborci.si

Zemljevid

Kako do nas