Sluhodvod

Sluhodvod

večmedijski dogodek

RESONANCE in Sluhodvod

stalni kolektiv:
Tisa Neža Herlec 
Tilen Lebar 
Ivana Maričić
Mauricio Valdes San Emeterio

gosta prvega dogodka:
Staš Vrenko
Noemi Veberič Levovnik
 

Sluhodvod je nov cikel Zavoda Sploh, ki bo v letošnjem letu zaživel v petih edicijah, v sklopu katerih se bodo odvile žanrsko odprte in medijsko fluidne raziskave na področju zvočnega, vizualnega in relacijskega.

Resonance je zvočna instalacija v svoji formi in laboratorij v svoji esenci. Obiskovalec postane kurator lastne edinstvene izkušnje, ko se prosto premika po konstruiranih toposih, v katerih se sooči z objekti interakcije, interaktivi, katerih gonilni koncepti so prosta improvizacija, interferenca, empatija, ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), zvočna terapija, placebo, zvočna krajina, imerzija, multisenzorični doživljaj in tako naprej.


Z omogočeno selektivnostjo posameznika pri doživljanju Resonance se meja med ponujenim konkretnim in subjektivnim doživljanjem zabriše. Vzpostavlja se meta-refleksiven proces med človekom, ki kontemplira vire senzoričnih impulzov, in viri, ki se odzivajo na človeka. Pluralizem posamičnih izkušenj je željen in neizbežen, med posamezniki omogoča začetek diskurza.


SLUHODVOD

Cikel Sluhodvod je zasnovan kot prostor vključevanja in povezovanja različnih medijev znotraj glasbenega dogodka. Na produkcijskem nivoju zagotavlja poglobljeno metodologijo ustvarjanja in soustvarjanja, koncipiranja in kontekstualizacije, kolektivnega kreiranja in osmišljanja sodobne glasbe.
Vzpostavlja platformo za daljše in intenzivnejše iskanje, eksperimentiranje, preizkušanje in povezovanje med glasbeniki (improvizatorji, poustvarjalci sodobne komponirane glasbe, skladatelji, zvočnimi umetniki), muzikologi in drugimi teoretiki ter ustvarjalci različnih izraznih polj (video, mešani mediji, pisci ...).


Projekt je usmerjen k spodbujanju in razvijanju glasbeno, zvočno in izvajalsko naprednih postopkov, principov in načinov ustvarjanja in recepcije umetniških vsebin in oblik. Pri tem želi opolnomočiti važnost razlogov, ki ustvarjalca peljejo do javnega umetniškega dejanja, ter prepoznavanje razlogov, smisla, pa tudi izbora postopkov, načinov, glasbenega jezika in drugih prvin s strani občinstva. Artikulirano izhodišče in osmišljena gesta dajeta možnost specifičnega umetniškega in širšega družbenega vpliva. Sluhodvod vzpostavlja premislek kot izhodišče in cilj ustvarjalnega dejanja. Naslavlja kolektivni kreativni proces in rahlja teoretske, institucionalne in tehnološke meje.

« Napovednik|Glasba|Humanistika

Center kulture Španski borci, Zaloška 61, 1110 Ljubljana
Blagajna je odprta med delovniki od 17. do 19. ure ter uro pred prireditvami.
blagajna@spanskiborci.si / tel.: +386 (0)1 620 87 90

 

Produkcija: Zavod SPLOH

Avtorji ni izvajalci: Tisa Neža Herlec , Tilen Lebar, Ivana Maričić, Mauricio Valdes San Emeterio, Staš Vrenko in Noemi Veberič Levovnik


Spodnje nastropje Španskih borcev

Vstopnice:
5 eur

 

Center kulture Španski borci
Zaloška 61
1110 Ljubljana

Blagajna:
+386 (0)1 620 87 90

Uprava:
+386 (0)1 620 87 84

Email:
info@spanskiborci.si

Zemljevid

Kako do nas