Šift: CARTE BLANCHE

Šift: CARTE BLANCHE

koncertni performans

“Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano.” (49. člen ustave RS)

Trasiramo novo sezono projekta Šift, ki se bo posvečal našemu razmerju do dela, našim užitkom, tesnobam in obsesijam povezanih z delom; ujetnikom lastnega dela in ekonomskemu suženjstvu, poblagovljenju dela kot vrednosti na trgu dela, normativnim diktatom družbeno koristnega dela-človeka-dejavnosti…

Glede na ustavno zagotovljeno svobodo dela in na svobodo izbire poklica in pravice do dela Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (člen 15) se zdi, da imamo v sodobni družbi povsem svobodne in proste roke, ko gre za vprašanje kaj bomo delali, kako bomo delali, zakaj bomo delali in za koga bomo delali.
Toda tako svoboda kot pravica do dela vse bolj postajata tehnokratsko orodje nadzorovanja družbe in posameznika …

Koncertni performans bo dal proste roke anksioznosti, povezani z delom, tesnobi odsluženih, brezposelnih, prekarnih, izgorelih delavcev in deloholikov.

Izkupiček od vstopnic namenjamo organizaciji Zveza prijateljev mladine Moste-Polje za družino v stiski.
https://www.zpmmoste.net/
 

« Napovednik|Glasba

Center kulture Španski borci, Zaloška 61, 1110 Ljubljana
Blagajna je odprta med delovniki od 17. do 19. ure ter uro pred prireditvami.
blagajna@spanskiborci.si / tel.: +386 (0)1 620 87 90

 

Produkcija: Zavod SPLOH

Izvedba: Loup Abramovici, Mary Anne Blanche, Tomaž Grom, Eduardo Raon, Anja Novak, All Strings Detached (Jana Beltran, Vesna Godler), Ana Kravanja, Samo Kutin, Marjan Stanić, Špela Trošt, Simon Klavžar, Maja Megla, Bojan Jablanovec, Kristina Svetec, Hotimir Knific, Gal Škrjanec Skaberne …
 


Velika dvorana

Trajanje: 60 minut

Vstopnice:
10 eur

 

Center kulture Španski borci
Zaloška 61
1110 Ljubljana

Blagajna:
+386 (0)1 620 87 90

Uprava:
+386 (0)1 620 87 84

Email:
info@spanskiborci.si

Zemljevid

Kako do nas